Werkwijze

Intake
Bij uw aanmelding wordt er binnen twee weken via de mail of telefonisch contact met u opgenomen om een afspraak te maken voor een intake. Tijdens deze intake bespreken we de hulpvraag en verzamelen we alle benodigde gegevens. Op basis van de verkregen eerste indruk van de klachten stellen we een plan voor onderzoek vast.

Uiteraard gaan wij zorgvuldig met al uw gegevens om. In dit document informeren wij u over de wijze waarop we met uw gegevens omgaan.

Beginonderzoek
Voordat de therapie kan starten zal er eerst een onderzoek plaatsvinden. Met dit onderzoek verzamelen we alle gegevens die we nodig hebben om u een deskundig advies te kunnen geven over de noodzaak en de aard van therapie. Het aantal behandelsessies wat nodig is voor het onderzoek kan variëren en hangt af van de aard en ernst van het probleem. Wanneer het onderzoek afgerond is wordt hier een verslag van gemaakt. Dit verslag wordt met u besproken; zowel de verwijzer als uzelf ontvangen een exemplaar. Tijdens dit gesprek zullen ook de nog ontbrekende gegevens uitgevraagd worden en zal het therapieplan besproken worden. Als er tot therapie wordt overgegaan, maken we een inschatting van de duur van de behandeling en wordt de behandelovereenkomst ondertekend.

De therapie
Wanneer het onderzoek is afgerond kan er na het bespreken van de resultaten worden overgegaan tot therapie. Dit gebeurd altijd in overleg met u als cliënt of met u als ouder/verzorger.  Vooraf wordt met u besproken waar er aan wordt gewerkt en over welke periode hier aan gewerkt wordt. Dit is uiteraard passend bij het behandelplan wat vooraf is opgesteld. Na een vooraf afgesproken aantal sessies vindt er een evaluatie plaats. Deze evaluatie kan bestaan uit een herhalingsonderzoek of een evaluatiegesprek.

Elke behandelsessie bestaat uit 30 minuten. Elke behandelsessie kent globaal de volgende opbouw:

  • 5 min. Welkom en bespreken van de opgegeven oefeningen.
  • 15 min. Eigenlijke behandeling met daarin de volgende stap uit het therapieplan.
  • 5 min. Bespreken van het huiswerk, de activiteiten thuis en het maken van een nieuwe afspraak.
  • 5 min. De niet-patiënt gebonden tijd: voorbereiding, dossier bijhouden, overleg met collega’s of andere disciplines etc. NB: Van u wordt verwacht dat u thuis de opgegeven oefeningen doet. De behandeling werkt niet als u, buiten de therapiesessies, niets doet!

Afsluiting
Als (een deel van) de klacht is opgelost wordt een eindonderzoek uitgevoerd. De resultaten hiervan worden met u besproken. Op basis van dit onderzoek en evaluatiegesprek wordt de therapie afgerond. U en de verwijzer ontvangen een verslag.

Declaraties
De declaraties van behandelingen worden direct bij uw zorgverzekeraar in rekening gebracht. Volwassenen dienen rekening te houden met het eigen risico (vanaf 18 jaar). Maakt u gebruik van een restitutiepolis of mocht blijken dat u onvoldoende of niet verzekerd bent, dan bent u zelf verantwoordelijk voor het voldoen van de declaraties. Deze tarieven verschillen per zorgverzekeraar en declaratie. Niet verzekerden kunnen de zorg deels declareren bij het CAK. Voor meer informatie hierover en de wijze waarop u dit kunt declareren verwijzen wij u graag door naar het CAK.