Klachtenregeling

Wij hopen van harte dat de behandeling naar tevredenheid zal zijn. Mocht dit niet het geval zijn, dan vragen wij u dit eerst met uw behandelend logopedist te bespreken.

Komt u er samen niet uit, dan kunt u zich wenden tot het College van Toezicht op de naleving van de Beroepscode voor logopedisten of de Landelijke Klachtencommissie Logopedie in de Eerstelijn. Als lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie & Foniatrie (NVLF) is onze praktijk aangesloten bij deze klachtencommissie.

Klik hier voor de brochure over de klachtenregeling van de NVLF.