Taal

Een groot behandelgebied van de logopedist is taal, maar wat is taal nou eigenlijk?
We maken dagelijks gebruik van taal. We hebben het nodig om te spreken, luisteren, lezen en schrijven. Zo maken we onze wensen duidelijk, kunnen we informatie vertellen, vragen we om iets of delen we onze gevoelens. Taal bestaat niet alleen uit woorden, maar ook uit gebaren, mimiek, lichaamshouding, intonatie en tekenen.  Als er iets mis is met onze taal zijn we beperkt in het uiten en in het begrijpen van informatie. Dit kan bijvoorbeeld komen door een taalontwikkeling die niet op gang komt bij een jong kind, maar ook bij een volwassene die na een beroerte een taalstoornis heeft. Taalproblemen en de bijbehorende communicatieproblemen kunnen ook komen door bijvoorbeeld een verstandelijke beperking of autisme.

Voor de behandeling van taalproblemen maken we gebruik van verschillende methodes passend bij uw hulpvraag. Bij kinderen maken we bijvoorbeeld vaak gebruik van de Tan-Söderbergh methode.