Preverbale logopedie

Als een kind problemen heeft met het drinken uit de borst of uit de fles, het eten van de lepel, het drinken uit een beker of het leren kauwen kan preverbale logopedie gegeven worden. Dit gaat altijd via een verwijzing van een arts (bijvoorbeeld een huisarts of een kinderarts). Dit laatste is belangrijk, omdat eerst nagegaan moet worden of er geen onderliggende medische problemen zijn die de moeilijkheden in het mondgebied veroorzaken. In de vroege ontwikkeling is ook het begin van de communicatieve ontwikkeling van belang.

Logopedisten die zich bezighouden met preverbale logopedie hebben na hun opleiding een aanvullende (Post-HBO) opleiding gevolgd. Wanneer u de hulp van één van onze preverbale logopedisten nodig heeft, dan kunt u contact opnemen met onze praktijk. Ook voor preverbale logopedie bij kinderen met Downsyndroom kunt u bij ons terecht. De logopedist zal bij u aan huis komen tijdens een eetmoment, om zo direct met u en uw kind aan de slag te kunnen gaan!

Binnen het team is Marieke Houtman opgeleid tot preverbale logopedist en worden er in 2019 hopelijk twee andere collega’s opgeleid tot preverbale logopedist.