Spraak

Om ons te kunnen uiten hebben we naast taal ook spraak nodig. We spreken namelijk in zinnen, woorden en letters. Elke letter heeft zijn eigen klank. Woorden bestaan uit verschillende klanken achter elkaar en we leren deze klanken van onze ouders en omgeving. Door het verkeerd uitspreken van letters krijgen woorden een andere betekenis met als resultaat dat mensen ons niet goed kunnen verstaan en begrijpen.

Een spraakprobleem kan verschillende oorzaken hebben. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van een vertraagde spraakontwikkeling. Dit is echter niet de enige oorzaak. Denk bijvoorbeeld aan stotteren, nasalateitsproblemen zoals bij een schisis, slissen, broddelen, een aangezichtsverlamming of niet aangeboren hersenaandoeningen. Elk spraakprobleem is verschillend en vereist een specifieke behandeling.