Kwaliteit

Logopedie is voortdurend in beweging. Nieuwe ontwikkelingen en onderzoeken volgen elkaar in een hoog tempo op en wij volgen deze nauwlettend. Het zorgt ervoor dat we steeds beter in staat zijn de behandelingen passend te maken voor iedereen. Kortom: de kwaliteit van de behandelingen staat voorop. Om deze reden volgen onze logopedisten regelmatig bij- en nascholing. Daarnaast zijn er nog een aantal andere zaken die wij doen om de kwaliteit te borgen:

Klanttevredenheidsonderzoek
Wanneer de therapie afgesloten wordt, krijgt u van ons digitaal een klanttevredenheidsonderzoek toegestuurd, wat u geheel vrijblijvend en anoniem kunt invullen. In dit onderzoek kunt u aangeven hoe u de therapie heeft ervaren. De resultaten van dit onderzoek gebruiken wij om onze zorg verder te verbeteren.

Vrijwillige kwaliteitstoets logopedie
In oktober 2015 hebben wij de vrijwillige kwaliteitstoets logopedie behaald met 100% goed score. Wij hebben ervoor gekozen om deze vrijwillige toets te laten plaatsvinden omdat we naar cliënten, zorgverzekeraars en andere zorgverleners willen laten zien dat wij staan voor kwaliteit.

Kwaliteitsregister Paramedici
Alle logopedisten die werkzaam zijn in onze praktijk zijn ingeschreven bij het Kwaliteitsregister voor Paramedici. In dit kwaliteitsregister worden alle punten bijgehouden die de logopedisten verzamelen door bijvoorbeeld cursussen te volgen en deel te nemen aan intercollegiaal overleg. Elke 5 jaar dient een logopedist zich opnieuw te registreren en wordt er gecheckt of de logopedist voldoet aan de eisen voor voldoende bij- en nascholing en gewerkte uren.

NVLF
De NVLF is de beroepsvereniging voor logopedisten. Praktijkhoudster Marieke Houtman is actief binnen die beroepsvereniging en overlegt regelmatig met de vereniging en mede-logopedisten over de nieuwste ontwikkelingen in het vakgebied.