Logopedie bij Downsyndroom

Kinderen met het syndroom van Down hebben op verschillende ontwikkelingsgebieden extra ondersteuning nodig. Op het gebied van logopedie zijn dat de spraak/taal, het gehoor, de mondmotoriek, de stem en het eten en drinken. Onze praktijk heeft jarenlange ervaring met het behandelen van kinderen met Downsyndroom. Er zijn dan ook verschillende collega’s die na- en bijscholing hebben gevolgd en blijven volgen op deze gebieden.

De praktijk werkt bij deze doelgroep veel met de methode Tan-Söderbergh en/of Leespraat. Daarbij wordt door middel van het lezen het spreken uitgelokt. Door deze visuele manier (een geschreven tekst; zichtbaar en tastbaar) te gebruiken wordt de vaak minder goed ontwikkelde auditieve ingang (het gehoor) omzeild. Daarnaast leren we gebaren aan en zetten we de methode PROMPT in.

Samenwerking met de school waarop waarop het kind zit is voor ons van groot belang. We hebben hier jarenlange ervaring mee en steken dan ook veel energie in een goed contact met de school van het kind.