Larissa Gerritsen

Mijn naam is Larissa Gerritsen. In juli 2020 ben ik afgestudeerd als logopedist aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. In de praktijk behandel ik voornamelijk kinderen met spraak-/taalproblemen, maar zie ik ook kinderen met afwijkende mondgewoonten. Ik vind het bijzonder dat ik met dit beroep kinderen kan helpen bij één van de belangrijkste elementen in hun leven, namelijk de mogelijkheid tot communiceren met hun omgeving.  Tijdens mijn stages heb ik ervaring opgedaan in het behandelen van kinderen met uiteenlopende en complexe problematieken (o.a. TOS, meertaligheid, articulatiestoornissen en afwijkende mondgewoonten). In de toekomst hoop ik mij verder te kunnen specialiseren in spraak-/taalproblemen, afwijkende mondgewoonten en het geven van cursussen aan ouders.