Werkwijze

1 – Intake
Bij aanmelding wordt een afspraak gemaakt voor een kennismakingsgesprek om de verwijzing te bespreken en alle benodigde gegevens te verzamelen. Op basis van de verkregen eerste indruk van de klachten stellen we een plan voor onderzoek vast. De afspraken voor de behandeling worden tijdens dit gesprek vastgelegd in een behandelovereenkomst.

2 – Beginonderzoek
Met dit onderzoek verzamelen we alle gegevens die we nodig hebben om u een deskundig advies te kunnen geven over de noodzaak en de aard van therapie. Het aantal behandelsessies wat nodig is voor het onderzoek kan variëren en hangt af van de aard en ernst van het probleem. Wanneer het onderzoek afgerond is wordt hier een verslag van gemaakt. Dit verslag wordt met u besproken; zowel de verwijzer als uzelf ontvangen een exemplaar. Tijdens dit gesprek zullen ook de nog ontbrekende gegevens over bijvoorbeeld het ontstaan van de klacht uitgevraagd worden (aanvullende anamnese) en zal het therapieplan besproken worden. Als er tot therapie wordt overgegaan, maken we een inschatting van de duur van de behandeling.

3 – De therapie
De therapieperiode beslaat een x aantal sessies passend bij het behandelplan. Elke sessie bestaat uit 25 minuten. Elke behandelsessie kent globaal de volgende opbouw:

  • 5 min. Introductie en bespreken van het voorafgaande.
  • 15 min. Eigenlijke behandeling, met daarin de volgende stap uit het therapieplan.
  • 5 min. Bespreken van het huiswerk, de activiteiten thuis en nieuwe afspraak
  • 5 min. De niet-patiënt gebonden tijd: voorbereiding, dossier bijhouden, etc.
    NB: Van u wordt verwacht dat u thuis de opgegeven oefeningen doet. De behandeling werkt niet als u, buiten de therapiesessies, niets doet!

4 – Eindonderzoek
Als (een deel van) de klacht is opgelost, wordt een eindonderzoek uitgevoerd. De resultaten worden met u besproken. U en de verwijzer ontvangen een verslag.