Gehoor

De logopedist onderzoekt en behandelt kinderen die aangeboren doofheid of slechthorendheid hebben. Daarnaast behandelt de logopedist kinderen met auditieve verwerkingsproblemen, revalidatie na het plaatsen van een Cochleair Implantaat (CI) of verworven slechthorendheid/plotsdoofheid.