Aangezichtsverlamming

Voor wie is deze behandeling bedoeld?
Mimetherapie, of revalidatie van de mimiek, is voor patiënten met restverschijnselen na een aangezichtsverlamming. De aangezichtsverlamming kan zich uiten door bijvoorbeeld een scheef gezicht, minder bewegingsmogelijkheden en/of ongewenst meebewegen van mond en/of oog. Een aangezichtsverlamming beïnvloedt niet alleen de mimiek, maar ook functies als eten, drinken, praten en emotionele expressies.

Wat is het doel van de behandeling?
Het doel van de behandeling is de symmetrie in het gezicht te bevorderen, zowel in rust als bij bewegen. Tijdens de therapie leert de patiënt het verschil tussen spanning en ontspanning in het gezicht zien én voelen. Daarnaast leert men om het gezicht zo symmetrisch mogelijk te bewegen, zowel bij eten, drinken, praten als bij het uitdrukken van bepaalde emoties. Hierdoor kan men ook in het dagelijkse leven beter met de aangezichtsverlamming omgaan.
De aangezichtsverlamming of de restverschijnselen verdwijnen niet door de behandeling. Wel mag men verwachten dat door regelmatig te oefenen men meer controle krijgt over het gezicht en de gezichtsuitdrukkingen. De meeste mensen voelen zich daardoor prettiger en kunnen beter met de situatie omgaan.

Start
De behandeling kan starten zodra er weer enige beweging aan de aangedane kant van het gezicht zichtbaar is. Vaak is het zinvol om in de fase dat er nog geen beweging mogelijk is de logopedist te consulteren voor uitleg, advies en het aanleren van massageoefeningen. In het geval van onze praktijk kunt u contact opnemen met Yara Snoei. Zij is door het RadboudUMC opgeleid tot mimetherapeut.